furniture
 

ירמי זטלנד שחזור רהיטים

  ירמי זטלנד שחזור רהיטים

ירמי זטלנד שחזור רהיטים בעבודת יד היא חברה המתמחה בשיפוץ ושחזור של רהיטים עתיקים ורסטורציה.
שחזור רהיטים הוא אומנות לכשעצה כאשר המטרה בעצם השחזור היא תיקון הרהיט וטשטוש ההבדלים בין החלק המקורי חלחק המשופץ או המחודש.
השתלות חלקי ריהוט חסרים ויצירת חלקים חדשים באין מוצא לחלקים כאלו נעשית בשיטות הנהוגות במרכז אירופה ומערב אירופה כבר מאות שנים. הגימור לתהליך שחזור הרהיטים נעשה בצורה אתנטית וכולל הזהבה, הכספה , צביעה אומנותית ועיצוב ובנייה של ריהוט חדש בסגנון עתיק.

 
רהיטים
התוכן המוצג במיניסייט זה באחריות ירמי זטלנד שחזור רהיטים והוא רכושו\ה בלעדיה